Người ảnh hưởngTrở thành một phần của cộng đồng người ảnh hưởng, chuyên gia, người ảnh hưởng nhỏ của chúng tôi!
 • Nguyễn Phong Việt

  Chuyên gia

  34,000 người theo dõi
  Chuyên môn: Tác giả - Đời sống
  Lĩnh vực: Nhà Báo - Tác Giả - Đời Sống

  Liên hệ