PR Sản Phẩm Công Nghệ

posted by OMG NAH | 05/03/2019

Điều Kiện Tham Gia:

- Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
- Giới tính: Nam/Nữ
- Sinh sống tại các thành phố lớn trên toàn quốc
- Am hiểu các sản phẩm công nghệ, điện tử
- Tương tác trung bình bài viết trên facebook >200 likes

Hình thức hợp tác:
Đăng ảnh/ Đăng video/ Share link review về sản phẩm

Quyền lợi:
- Được trở thành đối tác chính thức của Người Ảnh Hưởng
- Được tham gia các sự kiện và dự án của Người Ảnh Hưởng
- Được làm việc với các nhãn hàng lớn
- Được nhận sản phẩm từ nhãn hàng (nếu có)
- Chi phí: phụ thuộc vào tương tác của bài viết

 

 

Đăng ký dự án

( YÊU CẦU ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC TRƯỜNG ĐÁNH DẤU * )