Dự án
PR Sản Phẩm Công Nghệ

posted by OMG NAH | 05-03-2019

Viết bài review về các sản phẩm công nghệ - điện tử tiện dụng trong đời sống

PR sản phẩm sữa bột

posted by OMG NAH | 05-03-2019

Viết bài PR Sản phẩm sữa bột nhập khẩu từ Hàn Quốc

PR app học phát âm tiếng Anh

posted by OMG NAH | 05-03-2019

Đăng bài PR sản phẩm App học phát âm tiếng Anh