Giới thiệu về "Nhận xét của NAH"

Đăng lúc (đang cập nhật)

Trên website chúng tôi có 1 phần "NHẬN XÉT CỦA HỆ THỐNG NAH" > Đây là những nhận xét riêng của Ban Quản Trị NAH về từng "Người Ảnh Hưởng". 

Cũng như hệ thống SAO, nội dung nhận xét này là của riêng chúng tôi đánh giá cho từng người (theo công thức và nhận xét riêng của chúng tôi - Ban quản trị website). Các nhận xét này là góc nhìn riêng của chúng tôi cho từng Người Ảnh Hưởng - để giúp tất cả mọi người có được cái nhìn khách quan về từng Người Ảnh Hưởng. 

Các nhận xét và SAO có thể không đúng theo những gì bạn tự đánh giá về mình - nhưng nó là quan điểm riêng của hệ thống chúng tôi !

Nếu như bạn chính là Người Ảnh Hưởng và muốn điều chỉnh các nhận xét đó chính xác hơn, hãy liên hệ với Admin để điều chỉnh nhé ! Liên hệ tại > ĐÂY <

Về đánh giá xếp hạng theo SAO, các bạn có thể vào > ĐÂY < để tìm hiểu thêm về cơ chế đánh giá SAO của chúng tôi. 

--

NẾU BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH KOLs hay MICRO INFLUENCER - LIÊN HỆ CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY <=