Thông tin

 • Chuyên gia, Người nổi tiếng

 • Viết, Thơ, Review sản phẩm

 • Hà Nội

 • Monkey Stories, Nhạc Kịch Bé chịu chơi, MAGGI, Sunlight, Sách Giang Hồ Chỉ Vừa Đủ Xài

 • Nhà Văn, Nhà thơ, Chuyên gia

 • Mẹ bé, Du lịch, Thể thao, Dịch vụ, Giáo dục, Mua sắm

 • Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Năng lực

 • 5 bài

QUẢNG CÁO ĐÃ LÀM

 • ##########

  Sunlight - Việc nhà có thể đợi - Xem chi tiết

  LIKE: 2.900
  COMMENT: 181
  SHARE: 744
 • ##########

  Nhạc Kịch Bé chịu chơi - Xem chi tiết

  LIKE: 5.100
  COMMENT: 24
  SHARE: 2
 • ##########

  Monkey Stories - Xem chi tiết

  LIKE: 2.600
  COMMENT: 275
  SHARE: 477
 • ##########

  MAGGI - Xem chi tiết

  LIKE: 1.300
  COMMENT: 56
  SHARE: 109
 • ##########

  Giang Hồ Chỉ Vừa Đủ Xài - Xem chi tiết

  LIKE: 2.400
  COMMENT: 133
  SHARE: 487