Thông tin

  • Người ảnh hưởng nhỏ

  • Quay video, Hát, Chụp ảnh, Review sản phẩm

  • Hà Nội

  • Nghệ sỹ

  • Thời trang, Du lịch, Thể thao, Dịch vụ, Nghệ thuật, giải trí, Khác

  • Hà Nội

Năng lực

  • 4 bài