Thông tin

 • Chuyên gia

 • Quay video, Hát

 • Hà Nội

 • Nghệ sỹ

 • Dịch vụ, Nghệ thuật, giải trí, Mua sắm

 • Hà Nội

Năng lực

 • 2 bài

QUẢNG CÁO ĐÃ LÀM

 • ##########

  Uni BBQ - Xem chi tiết

  LIKE: 3.400
  COMMENT: 240
  SHARE: 860
 • ##########
  LIKE: (đang cập nhật)
  COMMENT: (đang cập nhật)
  SHARE: (đang cập nhật)