Thông tin

 • Người nổi tiếng

 • Quay video, Hát, Chụp ảnh

 • Hà Nội

 • Samsung Note8, SamsungPay, Phim Lego ninja go, Halloween Party Cùng Sao, Smoothies Bowl

 • Nghệ sỹ

 • Du lịch, Dịch vụ, Nghệ thuật, giải trí, Mua sắm

 • Hà Nội

Năng lực

 • 5 bài

QUẢNG CÁO ĐÃ LÀM

 • ##########

  Smoothies Bowl - Xem chi tiết

  LIKE: 1.200
  COMMENT: 11
  SHARE: 0
 • ##########

  Halloween Party Cùng Sao - Xem chi tiết

  LIKE: 893
  COMMENT: 15
  SHARE: 0
 • ##########

  SamsungPay - Xem chi tiết

  LIKE: 4.500
  COMMENT: 28
  SHARE: 0
 • ##########

  Samsung Note8 - Xem chi tiết

  LIKE: 4.600
  COMMENT: 46
  SHARE: 1
 • ##########

  CGV - Phim Lego ninja go - Xem chi tiết

  LIKE: 1.600
  COMMENT: 20
  SHARE: 1