Thông tin

 • Người nổi tiếng

 • Viết, Hát

 • Hà Nội

 • Torano, VTV Go

 • Chuyên gia

 • Dịch vụ, Nghệ thuật, giải trí, Mua sắm

 • Hà Nội

Năng lực

 • 5 bài

QUẢNG CÁO ĐÃ LÀM

 • ##########

  Cửa hàng quần áo Torano - Xem chi tiết

  LIKE: 983
  COMMENT: 5
  SHARE: 0
 • ##########

  WEPRO CASTING CALL 2017 - Xem chi tiết

  LIKE: 900
  COMMENT: 10
  SHARE: 0
 • ##########

  Songs in my car - Xem chi tiết

  LIKE: 324
  COMMENT: 3
  SHARE: 0
 • ##########

  VTV Go - Xem chi tiết

  LIKE: 340
  COMMENT: 2
  SHARE: 0
 • ##########

  Nhà Hàng 3A - Phố nhỏ - Xem chi tiết

  LIKE: 1.100
  COMMENT: 25
  SHARE: 0