Thông tin

 • Người ảnh hưởng nhỏ

 • Viết

 • Hà Nội

 • Mẹ bé, Bác sỹ, sức khoẻ, Dịch vụ, Truyền thông, Mua sắm

 • Hà Nội

Năng lực

 • 3 bài

QUẢNG CÁO ĐÃ LÀM

 • ##########

  Bánh Khúc Hàng Da - Xem chi tiết

  LIKE: 800
  COMMENT: 24
  SHARE: 1
 • ##########

  Mỹ phẩm Lababi - Xem chi tiết

  LIKE: 1.200
  COMMENT: 60
  SHARE: 31
 • ##########

  Vinmart - Xem chi tiết

  LIKE: 870
  COMMENT: 44
  SHARE: 15