Thông tin

 • Chuyên gia

 • Viết, Thơ, Vẽ, Chụp ảnh, Review sản phẩm

 • Hà Nội

 • Monkey Stories, Sunlight

 • Nhà Văn, Nhà thơ, Nhà báo

 • Mẹ bé, Du lịch, Dịch vụ, Nghệ thuật, giải trí, Mua sắm

 • Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình

Năng lực

 • 4 bài

QUẢNG CÁO ĐÃ LÀM

 • ##########

  Sunlight - Xem chi tiết

  LIKE: 500
  COMMENT: 15
  SHARE: 4
 • ##########

  Monkey Stories - Xem chi tiết

  LIKE: 510
  COMMENT: 30
  SHARE: 25
 • ##########

  Miliket - Xem chi tiết

  LIKE: 1.200
  COMMENT: 53
  SHARE: 13
 • ##########

  Đàn ông trưởng thành không vô tâm - Xem chi tiết

  LIKE: 1.000
  COMMENT: 200
  SHARE: 4