Thông tin

 • Chuyên gia

 • Quay video

 • Hà Nội

 • Nghệ sỹ, Streamer

 • Dịch vụ, Nghệ thuật, giải trí, Game - Công nghệ - Mobile

 • Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Năng lực

 • 3 bài

QUẢNG CÁO ĐÃ LÀM

 • ##########

  Mobiistar - Xem chi tiết

  LIKE: 34.000
  COMMENT: 651
  SHARE: 100
 • ##########
  LIKE: 10.000
  COMMENT: 224
  SHARE: 50
 • ##########

  NTN Vlogs - Xem chi tiết

  LIKE: 12.000
  COMMENT: 244
  SHARE: 86