GIỚI THIỆU VỀ NGƯỜI ẢNH HƯỞNG


Đây là danh sách những Người Ảnh Hưởng trên hệ thống của chúng tôi.
Những Người Ảnh Hưởng này được hệ thống dữ liệu của chúng tôi tự động tìm kiếm và sàng lọc. Hệ thống sẽ liên tục tìm kiếm và cập nhật. Những người có trên hệ thống là những người sẽ có cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo.
Nếu như bạn muốn có tên trên hệ thống hãy vào > ĐÂY < để xem điều kiện và cách thức trở thành Người Ảnh Hưởng.

Người Ảnh Hưởng trên hệ thống được phân loại theo 3 nhóm chính:
  1. 1. Người nổi tiếng (Diễn viên, Ca sỹ)
  2. 2. Chuyên gia (Blogger, Nhà báo, Nhiếp ảnh gia…)
  3. 3. Người ảnh hưởng nhỏ (những tài khoản facebook bình thường)
> Xem phân loại chi tiết tại ĐÂY <

Danh sách những Người Ảnh Hưởng được xếp theo thứ tự ưu tiên bởi HỆ SỐ SAO. "Hệ số SAO" được đánh giá riêng của chúng tôi dựa trên Năng LựcSự gắn kết với hệ thống Người Ảnh Hưởng này. > Xem phương thức đánh giá SAO tại ĐÂY <

TÌM TẮT NGƯỜI ẢNH HƯỞNG THEO CÁC LĨNH VỰC

TÌM KIẾM CÁC NGƯỜI ẢNH HƯỞNG THEO NHU CẦU CỦA BẠN

Kết quả này được xếp thứ tự ưu tiên theo điểm đánh giá SAO. Điểm đánh giá này được đánh giá dựa trên các tiêu chí : Hiệu quả quảng cáo (kỹ năng viết, tạo ra hiệu quả kinh doanh ở các quảng cáo đã làm), thái độ nhiệt tình (tương tác với cộng đồng), kinh nghiệm triển khai. Xem chi tiết